TÜZÜĞÜMÜZ

İZMİR 9 EYLÜL DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KÜLÜBÜ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ                                             

MADDE 1 – DERNEĞİN ADI: 

İZMİR 9 EYLÜL DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ.

Kısa adı DEDAK olarak anılmıştır.

DERNEGİN MERKEZİ: İzmir’dir. Derneğin şubesi açılmayacaktır.

    • DERNEĞİN RENGİ: Mavi – Beyaz’dır.
    • DERNEĞİN AMBLEMİ: Yan yana sıralanmış iki dağdır
    • Derneğin amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.  dedakizmir.org/…2/04/DEDAK-TÜZÜK-2022.pdf