TÜZÜĞÜMÜZ

ZMİR 9 EYLÜL DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KÜLÜBÜ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ                                             

MADDE 1 – DERNEĞİN ADI:  

İZMİR 9 EYLÜL DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ.

Kısa adı DEDAK olarak anılmıştır.

DERNEGİN MERKEZİ: İzmir’dir. Derneğin şubesi açılmayacaktır.