DEDAK OLAĞAN GENEL KURULU 26 MART 2022

Saygıdeğer DEDAK Üyeleri,

Dedak tüzüğünün 5. maddesine göre iki senede bir mart ayında yapılması öngörülen olağan genel kurul toplantısı 19 Mart 2022 Cumartesi günü dernek merkezimizde 847 sok. Eyüce İşhanı No 17 D.301-302-303 Konak-İzmir adresinde saat 13.00 te yapılacak olup üye sayısına göre salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın ikinci toplantı 26 Mart 2022 Cumartesi günü aynı yerde 847 Sok. Eyüce İşhanı No.17 D.301-302-303 Konak-İzmir adresinde saat 13.00 te yapılacaktır.  Tüzük değişikliği teklifi yapılacağı için üyelerimizin yüksek katılımı derneğin geleceği açısından çok faydalı olacaktır.  Türk Medeni Kanunu 59. maddeye göre genel kurula katılımda vekalet kullanılamaz ve üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.  Covit-19 kuralları çerçevesinde dernek merkezimizde önlemler alınacaktır ve toplantıda maske takmak, HES Kodu bildirmek zorunlu olacaktır.

Toplantı Gündemi:

 1. Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı okunması
 2. Divan başkanı, yazman ve sayman seçimi,
 3. Divan heyetine imza yetkisi verilmesi için oylama,
 4. Toplantı gündeminin okunması
 5. 2020-2021 faaliyet raporunun okunması
 6. 2020-2021 denetim kurulu raporu okunması
 7. Yönetim ve denetim raporları hakkında düşünceler ve ayrı ayrı ibrası
 8. Tüzük değişikliği önerileri ve oya sunulması
 9. Yeni yönetim ve denetim kurulu adaylarının sunumu
 10. Yeni yönetim ve denetim kurulu seçimi ve üye aidatların belirlenmesi
 11. Öneriler ve dilekler

Yeni seçilecek yönetim ve denetim kurulunun deneğimize hayırlı olması ve faaliyetlerin ve sporcuların 27 yıllık derneğimizi İzmir, Türkiye ve uluslar arasında dağcılık ve doğa sporlarında daha yüksek seviyelere taşımasını dileriz.

DEDAK Yönetim Kurulu

Bir cevap yazın